Державна установа "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

Приймальня (061) 224-06-88, e-mail: zpoblses@ukr.net

Вхід для користувачів

Швидкі посилання 

Запорізька область

Географічне положення та населення

 Запорізька область займає вигідне економіко-географічне положення. Вона розташована у південно-східній частині України і межує з Херсонською, Дніпропетровською, Донецькою областями. Південні кордони області омиваються водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області перевищує 300 км.Geo_1

Територія області займає 27,2 тис. кв. км, що становить 4,5% території України. Протяжність із півночі на південь становить 208 км, а зі сходу на захід – 235 км. Від м. Запоріжжя до столиці України м. Києва: залізницею - 715 км, шосейними дорогами - 618 км.

Умовно область поділяється на три природно-сільськогосподарські зони: зону степу (50,8%), степну посушливу (34,8%) та сухостепну (14,4 %) зони.

Природно–кліматичні умови дозволяють вирощувати в області майже всі сільськогосподарські культури, отримуючи високі врожаї.

Клімат – помірно-континентальний, характеризується чітко означеною посушливістю. Середньорічні температури: літня + 22 С, зимова - 4,5 С. На рік у середньому припадає 225 сонячних днів, рівень опадів становить 448 мм. Такі кліматичні умови максимально сприяють розвитку сільського господарства, курортів та туризму.

Для області характерний рівнинний ландшафт. Ґрунти переважно чорноземні. Природні ресурси багаті і різноманітні. У регіоні знаходяться значні запаси залізної й марганцевих руд, гранітів. Частка регіону в сумарних запасах мінеральної сировини в Україні складає: пегматит – 88,06%, апатит – 63,42%, марганцева руда – 69,1%, вторинні каоліни – 22,9%, вогнетривкі глини – 8,6%.

Geo_2На території області протікає 109 річок, у тому числі Дніпро - третя за величиною річка в Європі, яка є важливою транспортною артерією України. Промисловість області забезпечують води Дніпра, де побудовано ряд водосховищ.

Чисельність наявного населення області за станом на 01.02.2013 року склала 1 784 483 особи.

Адміністративно Запорізька область складається з 20 сільських районів і 5 міст обласного значення (Запоріжжя, Мелітополь. Бердянськ, Енергодар і Токмак) та 9 міст районного значення (Василівка, Вільнянськ, Гуляйполе, Дніпрорудне, Кам'янка-Дніпровська, Молочанськ, Оріхів, Пологи, Приморськ). Обласний центр, м. Запоріжжя, має районний поділ і включає 7 районів. Всього в області 14 міст, 22 селища міського типу, 914 сільських населених пунктів, з них 44 селища і 870 сіл.

Виконавчу владу в регіоні здійснюють Запорізька обласна державна адміністрація та 20 районних державних адміністрацій.

Місцеве самоврядування області представляють Запорізька обласна рада, 20 районних рад, 14 міських рад, 22 селищні ради і 263 сільські ради.

 

Історія краю

У Запорізькій області, мабуть, як ніде в Україні, помітні традиції, які сягають корінням в багату історію краю.

Сприятливий клімат і вдале географічне положення Запоріжжя привертали людину з незапам'ятних часів. Найдавніші стоянки первісних людей у річковій долині порожистої частини Дніпра відносяться до епохи середнього палеоліту (100-40 тис. років тому). Протягом багатьох століть територія краю була своєрідним коридором, яким проходили різні народи, де схрещувалися різні культури. Кіммерійці, скіфи й сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни залишили після себе в Придніпровських степах різноманітні археологічні пам'ятки.

Після татаро-монгольської навали 1237-1240 рр. територія Запорізького краю на два століття увійшла до складу Золотої Орди.

 

У 1445 р. запорізькі степи по лівому берегу Дніпра увійшли до складу Кримського ханства. З кінця ХV до середини ХІХ ст. їх населяли кочові та напівосілі ногайці.

Природно-географічні та історичні умови у XV - XVI ст. сприяли тому, що південноукраїнські землі стали одним із центрів формування запорізького козацтва. Одним із його головних оплотів і символів став острів Хортиця, відомий ще з давньоруських часів.

IstorПодією загальноукраїнського значення стало формування з окремих козацьких загонів та промислових артілей соціально-політичної та військової організації запорозького козацтва - Запорозької Січі («Війська Запорозького Низового»).

Запорозька Січ стала першим на території України політичним формуванням з усіма ознаками республіки. Вона довго зберігала свою незалежність та займала визначне місце в міжнародних відносинах - європейські держави встановлювали з нею дипломатичні відносини та шукали військового союзу.

Наприкінці XVIII ст. землі південної України увійшли до складу Російської імперії.

Процес нового заселення та освоєння земель сучасної Запорізької області був складним. В ньому взяли участь представники багатьох народностей, що призвело до розвитку краю як багатонаціонального. Це забезпечило запозичення господарських навичок, окремих особливостей життя і побуту одним народом в іншого, викликало до життя своєрідне злиття культурних та господарчих традицій. Складовою частиною населення території сучасної Запорізької області стали іноземні переселенці: німці - меноніти,  болгари, євреї, гагаузи, поляки, серби, греки, албанці.

Запоріжжя стало одним із полігонів, де втілювалися стратегічні плани індустріалізації СРСР. У 1927 р. почалося будівництво ДніпроГЕСу - самої могутньої гідроелектростанції у Європі на той час. Поряд прискореними темпами споруджувався комплекс нових енергоємних підприємств.

Бурхливий розвиток економіки та культури краю був перерваний II Світовою війною.

Однією з найяскравіших сторінок в історії області є післявоєнне відродження запорізького індустріального комплексу - ДніпроГЕСу та підприємств чорної та кольорової металургії. До початку 1950 р. відновили роботу всі 670 заводів і фабрик області. У 1950-1970 рр. в області були створені нові галузі індустрії – електротехнічна, хімічна. Продовжував зростати енергетичний потенціал області. Поруч із введенням у дію ДніпроГЕСу-2, споруджено Запорізьку ДРЕС та Запорізьку атомну електростанцію.

Події української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. на Запоріжжі (добірка документів з фондів Державного архіву Запорізької області)

Бурхливі революційні події 1917 р. призвели до падіння Російської імперії і надали історичний шанс українському народові, як і багатьом іншим, реалізувати своє право на самовизначеність та розбудову власної незалежної держави. Один з вдумливих політиків тієї доби – О. Шульгин досить тонко підмітив: “Історія, така скупа для українців протягом віків, занадто щедро наділила їх державними подарунками протягом місяців. Державність, самостійність, влада з усіма своїми труднощами і несподіванками не прийшла, а злетіла до нас… Україні довелось вести своє державне будівництво серед нечуваних обставин, на руїнах знесиленої Росії, на руїнах світової війни”. З самого початку Україна в силу об'єктивних причин опинялася в епіцентрі боротьби різних зовнішніх сил, неодноразово зазнавала воєнної агресії з боку Німеччини, Австро-Угорщини, Росії, Англії, Франції, Польщі, Румунії тощо. Та незважаючи на всі об'єктивні і низку суб'єктивних чинників (головним з яких була відсутність єдності української нації, яка ще не повністю сформувалася) український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави. Протягом 1917-1920 рр. українська державність набувала різних форм (Українська Народна Республіка періоду Центральної Ради, Директорія, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського) і закріпила в свідомості всього українства давню ідею самостійної держави, яка бере свій початок ще з часів гетьмана Б. Хмельницького.

 

Символічним актом возз'єднання українських земель в єдину державу стала злука ЗУНР (Західноукраїнської Народної Республіки) та УНР, яку було урочисто проголошено 22 січня 1919 р. на Софіївському майдані у Києві. А передувало цій визначній події скликання Директорією Конгресу Трудового Народу, який мав дістати “всі верховні права і повновласність рішати всі питання соціального, економічного і політичного життя Республіки”. 23 січня 1919 р. Трудовий конгрес ратифікував “Універсал Соборності”.

 

Освіта

Освіта області сьогодні – це стабільна система з позитивним розвитком, що має на цьому шляху суттєвий потенціал.

В області діє 672 загальноосвітні навчальні заклади. Головне їх досягнення – варіативність мережі, можливості вибору закладів, освітніх програм залежно від індивідуальних освітніх запитів учнів.Obr_1

Збережена та оптимізована система безоплатної позашкільної освіти (82 заклади, у тому числі палаци, будинки, центри творчості для дітей та юнацтва, профільні заклади технічної, естетичної творчості, спортивного, туристсько-краєзнавчого, еколого-натуралістичного спрямування тощо).

Усього в області діє 630 дошкільних закладів, у яких виховується більше 40 тис. дітей.

Докорінні якісні зміни відбулися в системі професійно-технічної освіти області. Її розвиток, перш за все, орієнтується на реформування економіки, зміни потреб ринку праці регіону. Зараз діє 42 професійно-технічні навчальні заклади. Одним з пріоритетних напрямів реформування закладів професійно-технічної освіти в області є перехід до нових, сучасних технологій підготовки кадрів.

Вища школа Запорізької області є сьогодні могутнім фактором кадрового та наукового забезпечення соціально-економічного розвитку регіону та країни в цілому. Сьогодні в регіоні функціонують 3 7 вищих навчальних закладів , з яких 25 закладів І-II рівнів акредитації та 12 - III-ІV рівнів акредитації. В них навчається понад 113,8 тис. студентів, з них 18,6 тис. у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації і 95,2 тис. у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. На денних відділеннях навчається 59,4 тис. студентів, у тому числі 13,8 тис. студентів ВНЗ I-II рівня акредитації і 45,6 тис. – III-ІV рівнів акредитації.

Obr_2Всі вищі навчальні заклади регіону готують висококваліфікованих фахівців за сучасними вимогами до підготовки і кваліфікації для промисловості, освіти, медицини, культури регіону тощо. Підготовку спеціалістів для агропромислового комплексу в області здійснюють 7 ВНЗ, з них – один вищий ІII - IV рівня акредитації (Таврійський державний агротехнологічний університет) та 7 закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Впроваджуються механізми підтримки на регіональному рівні обдарованої студентської та учнівської молоді, формування майбутньої інтелектуальної еліти. Дедалі більшого поширення набувають пошуки вищими навчальними закладами своїх майбутніх студентів серед переможців інтелектуальних змагань шкільної молоді (предметних олімпіад, переможців науково-дослідницьких конкурсів у рамках Малої академії наук України), поєднання за підсумками попередньої освітньої співпраці випускних іспитів у загальноосвітніх закладах із вступними до вищих навчальних закладів, тощо.

Найбільш обдаровані студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації отримують стипендії голови обласної державної адміністрації і обласної ради.

 

Охорона здоров'я

Zdorov_2В Запорізькій області у 673 лікувально-профілактичних закладах працює понад 38 тисяч медичних працівників, у тому числі майже 8 тис. лікарів і 17 тис. молодших медичних спеціалістів. Серед них – 46 Заслужених лікарів України, 9 Заслужених працівників охорони здоров'я, 2 – Заслужених діяча науки і техніки, 6 нагороджені орденом княгині Ольги, 1 – орденом Ярослава Мудрого, 22 – пам'ятною медаллю «За розвиток регіону».

 

Охорона здоров'я має у своєму розпорядженні значний потенціал вчених і практиків. Підготовкою та перепідготовкою медичних кадрів займаються 655 науково-педагогічних та 216 педагогічних робітників, серед яких член-кореспондент НАН України, 120 докторів медичних наук, 410 кандидатів медичних наук, у тому числі – 116 професорів і 343 доцента у 6 медичних навчальних закладах: Запорізькому державному медичному університеті, Запорізькій медичній академії післядипломної освіти, двох Запорізьких, Бердянському і Мелітопольському медичних коледжах.

Протягом останніх років в області широкого розвитку набули перспективні напрямки надання спеціалізованої медичної допомоги населенню. В м. Запоріжжя функціонують практично всі центри спеціалізованої медичної допомоги, які є на базі центральних інститутів України : мультиорганної трансплантації, мікрохірургії вуха та сурдології, дитячої кардіохірургічної служби області, ранньої медико-соціальної реабілітації для дітей з органічними ураженнями ЦНС та дітей-інвалідів, реабілітації репродуктивної функції людини, медико-генетичний центр, обласна служба мікрохірургії кисті і регіональний центр ендопротезування суглобів, обласний кардіологічний диспансер, онкологічний диспансер та інші.Zdorov_1

Запорізький Центр мультиорганної трансплантації створений на базі обласної клінічної лікарні у вересні 1992 року з метою надання високоспеціалізованої допомоги жителям України. До складу центру входять відділення: трансплантації і хронічного гемодіалізу; трансплантаційної анестезіології і інтенсивної терапії; лабораторії гемодіалізу і імунологічна.

У 1994 році, вперше в Україні, запорізькі трансплантологи виконали трансплантацію печінки. Симультанна пересадка нирки і підшлункової залози також була виконана в нашому центрі в 1998 році. Перша в Україні пересадка серця була проведена в Запорізькорму Центрі мультиорганної трансплантації в 2003 році членом-кореспондентом НАН України, професором Олександром Ніконенком.

На сьогодні в Запорізькому Центрі мультиорганної трансплантації за сучасними технологіями виконуються трупна трансплантація печінки (всього виконано 9 операцій), серця (всього виконано 2 пересадки), рогівки ока та нирок. Крім того, виконується пересадка нирок від родичів-донорів. Всього виконано понад 500 операцій по трансплантації нирок. Річна виживаність трансплантата досягає 92%, що відповідає світовим стандартам. У Центрі створені всі умови для виконання мультиорганних заборів органів і пересадки органів відразу декільком реципієнтам, що відповідає світовим стандартам.

Запорізькі ортопеди першими в Україні почали з 2005р. проводити операції з ендопротезування колінного суглобу вітчизняним ендопротезом „Мотор Січ ЕПК-1” у відділенні ортопедії, артрології і спортивної травми обласної клінічної лікарні та міжрегіональному центрі мікрохірургії кисті і ендопротезування суглобів.

Слухопокращуючі операції при різних видах отиту та хронічного риніту жителям області і різних регіонів України проводять спеціалісти центру мікрохірургії вуха і сурдології на базі обласної клінічної лікарні.

Новітні методики лікування інфарктів міокарда та інших серцево-судинних захворювань - ангіопластику і коронарне шунтування запроваджено в обласному кардіологічному диспансері.

Для лікування злоякісних новоутворень в обласному онкологічному диспансері з 2006 року застосовуються найсучасніші методи лікування: радіочастотна термоабляція та гіпертермія (в основі методів – знищення пухлин за допомогою температури вище 100°С), а також діагностики завдяки відкриттю сучасної імуногістохімічної лабораторії діагностики пухлин.

 

Сучасні методи комплексного лікування онкогематологічних хворих, в першу чергу дітей, застосовуються в області з 2006 року завдяки придбанню для обласної станції переливання крові сепаратора клітин крові нового покоління систем для афереза крові “Амікус”(США).

Обласний Центр реабілітації репродуктивної функції людини надає на сучасному рівні консультативну, діагностичну, лікувальну, включаючи оперативні втручання, допомогу з питань планування сім'ї і сімейно-шлюбних відносин, збереження та зміцнення репродуктивного здоров'я (дітей, молоді, інших категорій населення репродуктивного віку), профілактики і лікування безпліддя тощо.

 

Культура і туризм

Запорізька область має значні рекреаційно-курортні та туристичні ресурси. Південь області омивається водами Азовського моря, берегова лінія якого в межах області складає біля 350 км.

Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мінеральної води і лікувальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море приваблюють туристів. Курорт державного значення Бердянськ, місто Приморськ та смт. Кирилівка користуються великою популярністю у відпочиваючих як курортні центри. Всього на Азовському побережжі та в акваторії р. Дніпро в регіоні функціонує близько 500 оздоровчих закладів, понад 20 садиб зеленого туризму.

У Запорізькій області на державному обліку перебуває 8315 пам’яток, з них

 6563 – пам’ятки археології, 1700 – історії, 32 – монументального мистецтва,

 20 – науки і техніки; 12 об’єктів культурної спадщини регіону (3 пам’ятки історії і

 9 – археології) занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України національного значення.

Найбільш туристично привабливими є заповідники.

Kultura_2Національний заповідник „Хортиця” (м. Запоріжжя) – унікальна комплексна історико-культурна та природна пам’ятка, що охоплює період від мезоліту до ХХ століття, всесвітньо відома як колиска Запорозького козацтва та осередок першої в світі демократичної республіки. Щороку заповідник відвідує понад 1 млн. туристів і відпочиваючих.

Національний історико-археологічний заповідник „Кам’яна Могила” (Мелітопольський район) – на території 15 га заповідника знаходиться пісковий пагорб площею 3 га, який є унікальною пам’яткою стародавньої історії та культури. У гротах та печерах цього пагорбу, яких на сьогодні відкрито 60,  було знайдено петрогліфічні комплекси – унікальні зразки первісного мистецтва віком до 14 млн. років.

Історико-архітектурний музей-заповідник „Садиба Попова” (Василівський  район) – диво містобудування, музей замкової архітектури пізнього класицизму, побудований в 1884 році. Аналогів високоякісного мурування стін з цегли, за свідченнями фахівців, немає ні в Україні, ні в країнах СНД, ні взагалі в Європі.

Природний Заповідник “Кам’яні Могили” (Розівський район) площею близько 400 га, який засновано 5 квітня 1927 року як особлива природоохоронна територія місцевого значення. Район урочища “Кам’яні Могили” у геологічному, біологічному, художньо-емоційному та історичному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним.

В області діє 24 музейних заклади державного підпорядкування з загальною кількістю понад 384 тис. предметів основного фонду. Щороку музеї відвідують понад 600 тис. чол. з  України і зарубіжжя.

До туристичних маршрутів постійно включаються нові туристичні об’єкти, особливо активно розвиваються історичний, зелений, спортивний, дитячий, фестивальний та етнотуризм.

 

Ключовими об’єктами для показу учасникам та гостям Євро-2012 визначено Національний заповідник „Хортиця”, Запорізький обласний краєзнавчий музей, Дніпровська ГЕС, Музей історії зброї. Розроблено понад 80 нових туристичних маршрутів, серед яких 2 національного значення: „Хортиця: погляд крізь віки” та „Слідами тачанок Нестора Махна”.

Забезпечення певного мінімуму культурних послуг для всіх верств населення, збереження народних мистецьких традицій, етнокультурного різноманіття здійснюється потужним культурним потенціалом галузі області: 5 театрів, філармонія, 2 вищих навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації, 66 шкіл естетичного виховання, 16 кінотеатрів, 510 бібліотек, 412 установ культури клубного типу.

З метою створення позитивного іміджу культурно-мистецького середовища регіону продовжується проведення традиційних творчих проектів.

У березні кожного року в обласній філармонії проходить Міжнародний фестиваль дитячого та юнацького виконавського мистецтва „Акорди Хортиці”, метою якого є виявлення музично обдарованої молоді та сприяння розкриттю її творчої індивідуальності, обмін досвідом з питань педагогіки та виконавства (майстер класи, методичні конференції). В рамках фестивалю проводяться відкриті конкурси композиторів та юних концертмейстерів.

З метою збереження, відродження та популяризації народного мистецтва, підвищення ролі національної культури у формуванні світогляду та духовності з 2010 року започатковано проведення Міжнародного козацького фестивалю «Покрова на Хортиці», який проходить на території історико-культурного комплексу «Запорозька Січ» Національного заповідника «Хортиця» до Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Щороку на Запоріжжі проходить Міжнародний пленер-виставка «Хортиця крізь віки» та Всеукраїнський фестиваль „Гончарі на Хортиці”, які мають тематично-історичне спрямування, спираються на кращі традиції українського мистецтва.

Також традиційно проводяться фестивалі міжнародного та всеукраїнського рівнів з різних видів мистецтва: «Джаз-форум», кінофестиваль «Золотий Бриг», театрів ляльок «Лялькова веселка», фестиваль дитячої естрадної творчості «Топ-Топ», культур національних меншин «Ми – українські»; регіональний фестиваль – конкурс на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна», обласний фестиваль «Поетичний травень», конкурс народної хореографії ім. Ю. Большакова, обласні конкурси і фестивалі виконавської майстерності та образотворчого мистецтва серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

Сьогодні запорізькі обласні театри – це відремонтовані приміщення, забезпечені сучасним сценічним, світловим та звукопідсилюючим обладнанням, в яких створено сприятливі умови для повноцінної діяльності колективів. Мають стабільний, як творчий так і технічний кадровий склад.

Kultura_1Академічний обласний український музично-драматичний театр  ім. В.Г. Магара продовжує кращі театральні традиції: розвиває театральний фестиваль «Данапріс», творчо експериментує, приємно вражає новими прем’єрами. Обласний театр юного глядача ініціював проведення на своїй сцені фестивалю дитячих аматорських театральних колективів, неодноразово здобував перемоги на фестивалях в інших містах України. Обласний театр ляльок брав участь у фестивалі «Ессен - культурна столиця Європи-2010» в Німеччині, в «Лялькових зустрічах» в Донецьку, з успіхом проводить Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок „Лялькова веселка”. Плідна співпраця театрів з провідними режисерами та художниками України з року в рік підвищує рівень постановочної роботи, створення креативної сценографії, втілення цікавого драматургічного матеріалу.

Запорізька обласна філармонія продовжує кращі філармонійні традиції. Крім популярних концертів рубрик «Класика і сучасність», «Зарубіжні гастролери» колективом артистів академічного симфонічного оркестру створені нові яскраві програми для дітей та юнацтва. Відзнакою є діяльність козацького ансамблю пісні і танцю «Запорожці», який по праву вважається візитною карткою Запорізького краю. Поряд з традиційними концертами, популярними у глядачів, створено нові тематичні програми до державних, народних та календарних свят.

Яскравою візитівкою регіону є також втілення нових ландшафтних проектів академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. В.Г. Магара: героїко-драматургічного видовища «Тарас Бульба» та героїчної легенди «Мамай» – епічні полотна просто неба.

Для створення сприятливих умов розбудови туристичної галузі затверджено Програму розвитку  рекреаційно-курортного комплексу та туризму в Запорізькій області на 2011-2015 роки.

З метою формування позитивного туристичного іміджу регіону та презентації нових пропозицій в туристично-рекреаційній та оздоровчій сфері щороку проводиться міжрегіональна спеціалізована виставка «Відпочинок. Туризм. Курорт». Залучення інвестицій в розвиток туристичної та курортно-рекреаційної сфери здійснюється в рамках Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2015 року. Ведеться підготовка кадрів за напрямами «Краєзнавство: екскурсійна та туристична діяльність», «Гід-перекладач» в рамках підготовки до Євро-2012.

Організацією культурного дозвілля населення займаються більше 5,0 тис. працівників культури і мистецтва, 90 з яких мають почесні звання України: «народний», «заслужений» артист, заслужений діяч мистецтв, заслужений працівник культури, заслужений художник, заслужений майстер народної творчості.

У 2011 році напрямок „Запоріжжя - історико-культурний, курортний і туристичний регіон ” визнаний пріоритетним у діяльності облдержадміністрації

 

Спорт

Sport_1За останні роки загальний стан розвитку фізичної культури й спорту в області зазнає позитивних змін у збільшенні загальної кількості осіб, що займаються фізкультурно-оздоровчою роботою. Особливо це спостерігається в навчальних закладах освіти та сільській місцевості.

Здійснюється робота по вдосконаленню ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-спортивної діяльності з урахуванням місцевих особливостей, традицій, умов праці.

В області працюють школа вищої спортивної майстерності, 16 спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, 45 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 63 дитячо-юнацьких підліткових клубів за місцем проживання, 10 дитячо-юнацьких клубів фізичної підготовки.

Запорізька земля споконвіку славилася своїми спортивними досягненнями. Першу найвищу олімпійську нагороду в далекому 1952 році виборов борець Яків Пункін, а найбільшого успіху досяг уславлений важкоатлет Леонід Жаботинський, який підіймався на найвищі сходини п’єдесталів пошани двох Олімпіад. Три олімпійські нагороди завоювала бігунка на середні дистанції Тетяна Доровських (Самойленко), по дві – гандболісти Михайло Іщенко та Сергій Кушнирюк, спринтер Тетяна Пророченко. Загалом, починаючи з 1952 року, спортсмени нашої області завоювали на головних змаганнях сучасності 11 золотих, 6 срібних та 6 бронзових медалей.Sport_2

Слід відзначити досягнення чемпіонів та призерів Європи, світу та Олімпійських ігор, заслужених майстрів спорту Дениса Силантьєва (плавання), Олени Жупіної, Ганни Сорокіної, Романа Володькова (стрибки у воду), братів Сидоренків (бокс) , Романа Зозулі, Ольги Рощупкіної (спортивна гімнастика), Олега Михайлова (кульова стрільба) та їх тренерів Сергія Гусєва, Тетяну Турову, Володимира Манзулю, Олександра та Любов Барсукових, Миколу Назаренко та інших.

За останнє десятиріччя було підготовлено понад 100 майстрів спорту України міжнародного класу, 14 спортсменам присвоєно Почесне звання «Заслужений майстер спорту України». 47 спортсменів області прийняли участь в Олімпійських іграх.

 

Промисловий потенціал регіону

Запорізька область є одним з найбільш технологічно розвинених регіонів України із значним науково-технічним та виробничим потенціалом.

Регіон є провідним центром вітчизняного авіадвигунобудування, виробництва трансформаторів та іншої високотехнологічної продукції, яка є фірмовим запорізьким брендом, маркою світового класу якості та надійності.

Prom_1В регіоні діють більше ніж 160 потужних промислових підприємств. Металургійний комплекс області представлений такими відомими в усьому світі підприємствами чорної та кольорової металургії, як відкриті акціонерні товариства „Запоріжсталь” – провідний виробник сталей та чавуну, „Дніпроспецсталь” – виробник спеціальних сталей, „Український графіт” - провідний виробник графітованих електродів, „Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат” – єдиний в Україні виробник алюмінію й основної сировини для його виробництва – глинозему, „Титано–магнієвий комбінат” – єдиний в Україні виробник губчатого титану, провідне підприємство з виробництва германію та кристалічного кремнію.

У м. Запоріжжі розташовані такі всесвітньо відомі підприємства машинобудівної галузі з високотехнологічним виробництвом, як ВАТ „Мотор Січ” – виробник авіадвигунів для літаків та вертольотів провідних авіакомпаній: КБ Антонова, Яковлєва, Туполєва, Берієва, Камова, Міля; ВАТ „Запорізький трансформаторний завод” - єдиний в Україні виробник силових трансформаторів; ЗАТ „Запорізький автомобілебудівний завод” - виробник легкових автомобілів, є лідером на ринку України. Автомобілі, що виходять з конвеєру запорізького автомобілебудівника, відповідають всім світовим стандартам якості та безпеки.

ЗАТ „ІВЕКО - Мотор Січ”, співзасновником якого є італійська компанія „ІВЕКО”, випускає не тільки автомобілі, але й продукцію як для установки на українську техніку, так і для експорту. В м. Запоріжжі виробляються авто потужністю від 70 до 110 к.с., коробки передач та двигуни. В майбутньому, в залежності від ринкового попиту, передбачено розширення модельного ряду, в основному, за рахунок важких вантажівок для міжнародних перевезень, а також передбачається оновлення теперішнього сімейства малотоннажних авто новою моделлю, яка вже існує в парках інших країн Європи. Автомобілі, вироблені на заводі „ІВЕКО – Мотор Січ” в м. Запоріжжі, надходять у продаж під торговою маркою „ІВЕКО”.

Динамічно розвивається авіаційна промисловість. Отримання ВАТ „Мотор Січ” сертифікату на літак АН-140 і його модифікацію АН-140-100 відкрило шлях до початку його експлуатації на авіаційних лініях України та за кордоном. Відбувається освоєння нових видів продукції, наприклад, турбохолодильного агрегату АТХ-55/50, електростанції газотурбінної ЕГ-1000 та інше.

Металургійний комбінат „Запоріжсталь” є одним із найпотужніших в Європі металургійних підприємств чорної металургії з повним металургійним комплексом. Основною продукцією комбінату є ливарний чавун, гарячекатаний та холоднокатаний листовий прокат, холодногнуті профілі та впроваджено нову ресурсозберігаючу технологію виробництва рулонів гарячекатаного металу подвійної маси. Відбувається освоєння високоякісного автолиста. Комбінат експортує продукцію більше ніж до 50 країн світу.

ВАТ „Запоріжтрансформатор” – один з найбільших у світі виробників силових спеціальних трансформаторів, електричних реакторів для електричних станцій, підстанцій промислових підприємств та інших споживачів.

ВАТ „Український графіт” – провідний український виробник графітованих електродів для електросталеплавильних, руднотермічних та інших видів сталеплавильних печей, товарних вуглецевих мас для електродів Содерберга, футеровочних матеріалів на основі вуглецю для підприємств металургійного, машинобудівного, хімічного та інших комплексів промисловості. За підсумками всеукраїнського рейтингу 2000 року, продукція підприємства була відзначена почесною нагородою „Вища проба”.

ЗАТ „Завод алюмінієвої катанки” – єдиний в Україні виробник алюмінієвої катанки для електротехнічних цілей шляхом безперервного ливарництва. Підприємство одним з перших в Україні було сертифіковане за стандартом якості ISO 9001:2000.

ВАТ „Запорізький абразивний комбінат” – лідер у виробництві абразивного інструменту у Центральній Європі. „Ноу-хау” підприємства – це технологія продукування електрокорунду з агломератів боксиду.

ВАТ „Азовкабель” - найпотужніше в Україні спеціалізоване підприємство, що виробляє більше чьотирьох тисяч маркорозмірів кабельної продукції.

ВАТ „АзМОл” - одне з найпотужніших в Україні підприємств з випуску продукції хімічної промисловості. Продукція ВАТ „АзМОл” користується сталим попитом не тільки в Україні та країнах СНД, але й у державах далекого зарубіжжя.

ВАТ „Запоріжкран” - лідер у виробництві кранів та кранного обладнання у Східній Європі та країнах СНД.

ВАТ „Рефма” - єдине в Україні підприємство з випуску холодильних машин різноманітної продуктивності.

ВАТ „Пиво-безалкогольний комбінат „Славутич” - один із лідерів пивоваріння у Східній Європі та найсучасніше підприємство галузі з високим рівнем автоматизації технологічних процесів. Якість більше десятка сортів янтарного напою марки „Славутич” підтверджена багатьма національними та міжнародними нагородами.

ЗАТ „Пологівський олійноекстракційний завод” - є найбільшим в Україні та країнах СНД підприємством з переробки олійних культур.

Фірми „Селена” та „Елегант” гідно представляють галузь легкої промисловості не тільки в межах українського ринку та країнах СНД, але й плідно співпрацюють з партнерами країн Західної Європи. Одяг цих виробників за світову якість відзначено дипломом „Золотий Байда” та громадською відзнакою „Вища проба”. Незважаючи на сталий попит на продукцію запорізьких виробників з боку провідних фірм Франції, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Швейцарії та ін., ВАТ „Селена” та „Елегант” відкриті для будь-яких форм співробітництва із зацікавленими підприємствами усього світу.

Енергетичний комплекс області – найпотужніший в Україні. У 2005 році електростанціями області вироблено 29,6% загального обсягу електроенергії України.

На території регіону розміщена Запорізька атомна електростанція – найбільша АЕС у Європі, встановлена потужність якої складає 6000 мВ. ЗАЕС сьогодні – це сучасне високотехнологічне підприємство, визнане в усьому світі. На станції передбачено комплекс заходів, які гарантують безпечне та екологічно чисте виробництво електроенергії.         

 

Транспорт та зв'язок

Trans_1Запорізька область має розвинену транспортну систему, є одним з найбільш технологічно розвинених регіонів України.

Важливу роль у транспортній системі області відіграє міжнародний аеропорт Запоріжжя, який з’єднує м. Запоріжжя з м. Київ.

Мережа шосейних доріг довжиною 6970,6 км., у тому числі:

доріг державного значення – 696,9 км;

міжнародних доріг – 392,8 км;

національних доріг – 103,8 км;

регіональних доріг – 200,3 км.

зв’язує всі населені пункти області.

Територією регіону проходить ряд стратегічних трас, таких як:Trans_2

Одеса-Мелітополь-Новоазовськ;

Харків-Сімферополь-Севастополь;

Бориспіль-Дніпропетровськ-Запоріжжя.

Велике значення має морський транспорт (головний порт області – Бердянськ). Здійснюються вантажно-пасажирські перевезення по Дніпру та Каховському водосховищу.

В області розвинуті всі види зв’язку. Регіон має розгалужену телефонну мережу. Активно розвиваються системи мобільного та пейджингового зв’язку, впроваджено цифрові телефонні станції. Глобальна мережа «Інтернет» у режимі «он-лайн» використовується у всіх галузях господарського життя. Є декілька потужних серверів електронної пошти. Запорізька область посідає перше місце серед регіонів України за показниками телефонізації на душу населення.

 

Прес-службаЦентр контролю та профілактики хворобІсторіяНормативні документиОбласний центр КПХДокументиЩо необхідно знатиГромадське здоров'яНаукові матеріалиПублічна інформація
Copyright © iC